Welkom op de site van Delvorm


Op deze site kan je onder andere informatie vinden over het bureau, 
de persoon erachter en het werk dat er inmiddels al is verzet.

Grafisch ontwerp en vormgeving


Delvorm verzorgt al enige tijd de vormgeving van talloze grafische producten in opdracht van de meest uiteenlopende instellingen en bedrijven. Delvorm zoekt voortdurend naar authentieke oplossingen die de doelgroep ook daadwerkelijk bereiken, want vorm en inhoud dienen perfect op elkaar afgestemd te zijn. Tekst en beeld moeten niet alleen afzonderlijk kracht uitstralen, maar moeten elkaar ook versterken.